Политика за защита на личните данни ( GDPR )


 

Във връзка с GDPR, актуализирахме нашата политика за поверителност, за да гарантираме още по-добра обработка на Вашите данни


Myankova.com събира лична информация в различни ситуации. Поради това ние също много внимателно третираме цялата лична информация по конфиденциален и сигурен начин. В тази политика можете да прочетете повече за указанията как третираме личната информация, която събираме, когато използвате нашия уеб сайт, използвате нашите услуги, или отправяте запитване за тях, или желаете да се свържете с нас в нашия уеб сайт, социални медии или имейл.


Контрол върху дейността, свързана със събиране, обработване и предоставяне на лични данни, упражнява следният държавен орган:


Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)


Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
Тел: + 359 2 915 35 18
Факс: + 359 2 915 35 25
Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg


 


Събиране, обработка и използване на лични данни


Можете да посетите нашия сайт без да предоставяте информация за себе си. Ние съхраняваме само данните за достъп без лични данни, като например:Тези данни се използват единствено за подобряване на нашите оферти и не позволяват да се правят изводи за Вашата личност.


Ние събираме, съхраняваме и обработваме Вашите данни за обработка на запитване за услуги или консултации, както и за рекламни цели. Те включват, например, Вашето име, имейл адрес, адрес, телефонен номер и всички данни, които сте посочили в нашата система при своите запитвания към нас или за обработка на заявката Ви.
Личните данни се събират, ако ни ги предоставите доброволно в контекста на поръчката Ви, при откриването на клиентски акаунт или при регистриране за нашия бюлетин. Когато се регистрирате за нашия бюлетин, имейл адресът Ви ще се използва за собствени рекламни цели, докато не се отпишете от бюлетина. Можете да се отпишете по всяко време.


 


Вашите права, свързани с личните данни, които ни споделяте


Право на потвърждение


Имате право да получите от нас потвърждение дали обработваме лични данни, които се отнасят до Вас.Право на достъп


Имате право да получите от нас информация за своите лични данни, както и копие от тази информация. Освен това можем да Ви предоставим и достъп до следната информация:Право на корекция и актуализиране на данните


Имате право да поискате от нас без неоснователно забавяне поправката на неточни или непълни лични данни, които се отнасят до Вас.Право на заличаване (право да бъдете забравени)


Имате право да поискате от нас изтриването на лични данни, които се отнасят до Вас, без ненужно забавяне. Ние се задължаваме да изтрием тези данни, когато е налице едно от следните основания и когато последваща обработката не е необходима:


Ако се прилага една от горепосочените причини и желаете да поискате изтриването на лични данни, съхранявани от нас, можете по всяко време да се свържете с нас.Право на ограничаване на обработката


Имате право да поискате от нас да ограничим обработването на личните ви данни, когато:Право на преносимост на данни

Има право да изискате от нас личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат. Имате правото да предаде тези данни на друг администратор при условие, че обработката се основава на съгласието по член 6, параграф 1, буква а) от GDPR или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от GDPR и обработката се извършва по автоматизиран начин, доколкото обработването не е необходимо за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняване на наша публична власт.

Освен това при упражняването Ви на правото на преносимост на данни съгласно член 20, параграф 1 от GDPR, имате право да предоставя лични данни директно от един администратор на друг, когато това е технически осъществимо, и когато това не засяга правата и свободите на други лица.Право на възражение


Имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни от нас.

В случай на възражение, ние прекратяваме обработването на личните данни, освен ако не можем да докажем убедително легитимността на обработката.Право на отказ от съгласие за защита на данните


Има право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време.Упражняване на Вашите права и връзка с нас


Имате право на достъп до всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за вас. Имате право също така да оттегляте вече дадено съгласие или да заявявате коригиране, допълване, ограничаване, анонимизиране или изтриване на личните Ви данни, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването. В определени случаи искането Ви може да бъде отхвърлено въз основа на правно изключение, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.

За целта изпратете имейл със заглавие „Отговорник лични данни“ на мейл office@myankova.com и посочете какви действия желаете да бъдат извършени с вашите лични данни.
Самата обработка или заличаване на данни ще стане след като се уверим, че вие сте собственик на имейл адресът, за който се отнасят данните.
Последна промяна: 09.09.2022